Teizm ve Çürütülen Argümanları

DİPNOTLAR: * “Onun varlığı kendindendir” ya da “Varoluşun için varedilmekten yoksun bir varlığın herşeyin en başında olması gerek” gibi argümanlar öne sürenleri bir soru beklemektedir: “Peki bu varlık neden evren olmasın?, neden Allah ezeli olabiliyor ama evren ezeli olamıyor? Allah’a biçtiğiniz kılıf yüzünden olmasın? Ben de bir varlık hayal edip “o ezelidir” desem bu onu … Teizm ve Çürütülen Argümanları yazısını okumaya devam et